Minometer M7

Elektronisk varmefordelingsmåler

minometer_m7_radio3_bilderpool

Minometer M7

Minometer M7 har et særlig stort temperaturmålingsområde fra 35 °C til 130 °C og er dermed velegnet til varmeanlæg med vidt forskellige konfigurationstemperaturer (især lavtemperaturanlæg).
Minometer M7 kan anvendes til enstrengs-varmeanlæg eller i de gængse tostrengs-systemer.

Udover Minometer M7 findes den radiobaserede version Minometer M7 radio³, der sikrer intelligent og komfortabel dataoverførsel.

Minometer M7 arbejder efter to-føler-måleprincippet, ved hvilket meget præcise sensorer løbende registrerer de mindste ændringer i radiator- og rumtemperaturen.

Gennem sandsynlighedskontrol af de målte rum- og radiatortemperaturer i måleren skelnes der allerede i opvarmningsfasen mellem opvarmning og fremmedvarme. Den uønskede fremmedvarme udelukkes dermed på pålidelig vis.

Til svært tilgængelige eller indbyggede radiatorer findes Minometer® M7 i en version med fjernføler. Læs mere…
Download datablad

Fakta

  • Indsatsområde fra 35 °C til 130 °C middel udlægstemperatur
  • Visning af det aktuelle forbrug over de sidste 18 måneder og værdierne for 2 skæringsdatoer
  • Skæringsdato kan frit vælges
  • Pålidelig genkendelse af fremmedvarme gennem intern sandsynlighedskontrol
  • Kompatibel med bagstykke på fordampningsmåler Minotherm® , samt med de elektroniske varmefordelingsmålere Minometer® M5 og Minometer® M6
  • Let læseligt, 5-cifret multifunktionsdisplay
  • Sikker strømforsyning i 10 år plus reserve med 3-Volt-Lithium-langtidsbatteri
  • Infrarødforbindelse til automatisk dataoverførsel via håndterminal, displayforespørgsel og målerprogrammering
  • Radiostyret forbrugsdatakonfiguration er mulig
  • Forbrugsværdier i høj opløsning
  • Enhedsskala samt alternativ produktskala
  • Permanent intern egenkontrol
  • Elektronisk registrering af manipulationsforsøg
  • God beskyttelse mod termiske, elektriske og magnetiske forstyrrelser