Minolist ER2

Kapselmåleren Minolist ER2 er en målerkapsel med 2″ gevind, der passer til gængse bundstykker (EAS). Som flerstrålet måler udmærker Minolist ER2 sig især ved stor målenøjagtighed. Dens tilslutningskonstruktion gør det muligt at udføre nymontage på kort tid og sikrer en servicevenlig målertilslutning. Læs mere…

minolist-er2-2

Fakta

  • Flerstrålet vingehjulsmåler til koldt og varmt vand
  • Tørløber med magnetkobling
  • Stor målenøjagtighed og sikkerhed
  • Montage i vandrette og lodrette rør
  • Drejeligt tælleværk
  • 7-cifret tælleværk
  • Nem udskiftning af målekapslen ved service
  • Option: Indbygget radiomodul for direkte integration i Minol radiosystem