Minol-produkter der kan indgå i datanetværk – Minol radio3

master

Dataopsamler Minomat radio3

Dataopsamleren Minomat® S  diskret monteret i opgangen  gemmer og administrerer forbrugsdata og målerinformationer fra op til 200 målere. Dens rækkevidde for modtagelse strækker sig over adskillige etager i bygningen. Den indeholder et tovejs radiomodul, hvormed den kan kommunikere i dataopsamlingsnetværket  styret af Minomat® M.

Dataopsamleren Minomat® M er den centrale enhed i dataopsamlingsnetværket. Den styrer hentningen af data fra alle dataopsamlere, som befinder sig i ejendommen, og gemmer alle de overførte data.

Minomat® M kan udlæses via infrarød, radio, GSM eller andet valgfrit interface. Minomat® M er som central enhed selv i stand til at administrere op til 200 separate målere. Læs mere….

m7medradioboelger

Varmefordelingsmåler Minometer M7 radio3

Minometer® M7 radio3 er en varmefordelingsmåler, som hvad registrering og overførsel af forbrugsdata angår, både opfylder de høje krav inden for boligerhvervet og beboernes stigende behov for komfort.

Minometer® M7 arbejder efter 2-føler-princippet. Højpræcise følere registrerer løbende de mindste ændringer i radiator- og rumtemperaturen. De målte data evalueres sikkert med henblik på registrering af forbruget.

Ved interne sandsynlighedsberegninger af de målte rum- og radiatortemperaturer allerede i opvarmningsfasen skelnes der mellem varme fra radiatoren og varme fra eksterne kilder. Dermed udelukkes effektivt uønsket registrering af varme fra eksterne varmekilder.

I hukommelsen gemmes det aktuelle forbrug, tællerstanden ved månedens slutning for de sidste 18 måneder og årsforbruget for de sidste to år. Læs mere…

vmmedradioboelger

Vandmålere radio3

Den velafprøvede minomess måler for fritliggende montage er særdeles anvendelig såvel ved den første installation som ved udskiftningsmontager. Med det nominelle flow Qn 1,5 m3/h tilbydes en prisbillig målerversion, der med montagelængder på 80 og 110 mm til 3/4″ gevind og 130 mm til 1″ gevind kan bruges i næsten alle standard montagesituationer. Alle vandmålere kan leveres med indbygget radiomodul for fjernaflæsning. Læs mere…

emmedradioboelger

Energimåler Minocal radio3

Præcision og pålidelighed har i årtier udmærket Minol’s energimålere. Til alle anvendelsesområder  fra boligenergimålere med nominel størrelse fra Qn 0,6 op til store energimålere til fjernvarmeområdet – står et komplet produktsortiment til rådighed. Samtlige Minol energimålere kan leveres i udførelse til radioaflæsning. Læs mere…

fugtmedboelge

Fugt- og temperaturmåler radio3

Måleren registrerer og viser skiftevis fugtighed og temperatur. Værdierne overføres dagligt via fjernaflæsning til Minols database. Mulige alarmgrænser betyder, at ejendomsadministrationen kan reagere over for den enkelte beboer. Det betyder, at skadelig og omkostningskrævende skimmel- svamp kan tages i opløbet. Beboerne har mulighed for via en App eller via en hjemmeside at få adgang til egne data på lige fod med andre målerdata i lejligheden fra Minols radio3 system. Læs mere…

mcmedradioboelger

Andre forbrugsmålere radio3

Et system til dataoverførsel via radio er kun komplet, når alle målere i en ejendom kan overføre forbrugsdata trådløst til dataopsamleren. Via radiomodulet Minotel® contact radio kan forbrugsmålere til el, gas, olie og et stort antal yderligere forbrugsmålere med kontaktudgang problemfrit integreres i Minol’s dataopsamlingsnetværk. Der kan tilsluttes op til to målere til en Minotel® contact radio.