Radiosystem med fjernaflæsning

Forbrug konstant under lup

Maksimal uafhængighed og en omfattende energistyring – Minols fjernaflæsning gør dette muligt. Radiosystemet består af radiobaserede målere og dataindsamlere, der er monteret i trappeopgangen eller på gangen. Alle informationer transmitteres til den centrale dataindsamler. De kan aflæses direkte fra Minols regnskabscenter. Fordi hele processen forløber elektronisk, kan omfanget og aflæsningscyklussen vælges frit. På denne måde muliggør fjernaflæsningen eksempelvis månedlige opgørelser eller løbende energiovervågning i ejendommen. Minol tilbyder den dertil relevante online-tjeneste eMonitoring. Aftaler med de enkelte beboere for aflæsning tilhører fortiden.

radio3

Fjernaflæsning – et overblik

    • Alle dataindsamlere af mærket Minomat S (Slave) lagrer og administrerer forbrugsværdierne for op til 300 måleenheder
    • I den centrale dataindsamler Minomat M (Master) samles elle forbrugsværdierne for hele ejendommen
    • Masteren aflæses af Minol datacentral via en sikker mobil-radioforbindelse (GSM)
    • Dette radiosystem kan registrere op til 19 måneders forbrugsværdier, to skæringsdatoværdier og efter aftale med kunden 96 dagsværdier

Mere om Walk-by-aflæsning

Overblik over eMonitoring, forbrug og omkostninger

Online-tjenesten “eMonitoring” fra Minol er et moderne administrationsinstrument for ledere og administratorer

I forbindelse med energiovervågning kan ejendomsadministratorer udnytte det samlede poteniale for Minol radiosystem. Energiovervågning står for den løbende analyse af registrerede forbrugsværdier med formålet at optimere driftsomkostningerne. Online-tjenesten eMonitoring giver administratorer mulighed for at overvåge energiforbruget og driftsomkostningerne for deres ejendomme i næsten realtid og reagere rettidigt på udviklingen.

Flere informationer om eMonitoring

e-monitoring