Overbevisende løsninger – optimal kundeservice

produktbillede-ny

Kommunikation via radio er i dag en del af hverdagen. Også ved aflæsning af forbrugsdata har radioteknologien for længst holdt sit indtog.

Minol har udviklet et nyt, højintelligent netværk til dataopsamling, hvori varmefordelingsmålere, vand- og energimålere samt et stort antal yderligere forbrugsmålere let og enkelt kan integreres.

Minol-netværket gør det nemmere for beboerne og ejendomsadministrationen. Forbrugsdata og målerparametre lagres uden for lejlighederne i dataopsamlere og overføres derfra via avanceret GSM-teknologi direkte til Minols afregningscenter.

For beboerne betyder det, at de ikke behøver at være hjemme på et bestemt tidspunkt eller bruge en ekstra feriedag på at vente på aflæseren – ingen forstyrrelse af privatlivets fred.

Fordelen for ejendomsadministrationen er, at forbrugsdataene foreligger i Minols afregnings-center sekunder efter, at de er udlæst og kan indgå direkte i udarbejdelsen af fordelingsregnskabet.

Fakta:

  • Intelligent dataopsamlingsnetværk til automatisk registrering af forbrugsdata
  • I hukommelsen gemmes tællerstand ved månedens slutning for de sidste 18 måneder samt årsforbrug for de sidste to år
  • Automatisk sandsynlighedskontrol af forbrugsdata
  • Dataoverførsel via GSM direkte til Minols afregningscenter
  • Stor rækkevidde over flere etager
  • Ingen adgang til lejlighederne for aflæser ved års- eller flytteaflæsninger
  • Registrering af forbrugsdata fra varmefordelingsmålere, vandmålere, energimålere og fra yderligere forbrugsmålere såsom gas-, el- eller oliemålere
  • Ingen aftaler om tidspunkt for besøg
  • Tidsbesparende
  • Sikker dataoverførsel med flerdobbelt kodning, adgangskodebeskyttelse
  • 868 MHz-teknologi til dataoverførsel uden forstyrrelser
  • Elektronisk registrering af manipulationsforsøg