Minol Comfort plus

Måleren registrerer og viser skiftevis fugtighed og temperatur. Værdierne overføres dagligt via fjernaflæsning til Minols database. Mulige alarmgrænser betyder, at ejendomsadministrationen kan reagere over for den enkelte beboer. Det betyder, at skadelig og omkostningskrævende skimmelsvamp kan tages i opløbet. Beboerne har mulighed for via en App eller via en hjemmeside at få adgang til egne data på lige fod med andre målerdata i lejligheden fra Minols radio3 system.

Vores veluddannede måleraflæsere foretager aflæsning af målerne hos forbrugerne direkte i lejlighederne eller udefra, hvis det moderne radiobaserede aflæsningssystem er taget i anvendelse. Det er vigtigt, at målerne aflæses regelmæssigt (én gang årligt) for at kunne udarbejde et retvisende fordelingsregnskab… Hent datablad

Læs pressemeddelelse om skimmelsvamp

Teknisk overblik

  • Temperatur og fugtighed vises skiftevis på display
  • Designet for indendørs installation
  • Vægmontering
  • Ingen betjeningsknapper
  • 10-års batteri med reserve
  • Temperaturen vises med én decimal (0,1°C)
  • Temperaturområde fra -20°C til + 50°C med en nøjagtighed på +/- 0,3°C.
  • Fugtområde fra 0 til 100% med en nøjagtighed på +/-0,3%
  • Displayet viser øjeblikkelig temperatur og fugtighed, og de målte værdier gemmes som 15 minutters værdier i internt lager
  • Mulighed for at aflæse gennemsnitsværdierne på App eller hjemmeside