Minol A/S har mange års erfaring i at aflæse målere og udarbejde retvisende varme- og vand- og elregnskaber.

På vores forbrugsopgørelser kan man finde relevante oplysninger som rumbetegnelser og måleraflæsninger, tekniske faktorer (radiatorstørrelsen), faktorer for udsat beliggenhed m.v., således at det er nemt for beboeren både at følge med i forbruget, men også at se hvilke tekniske data der følger med lejemålet.

varmeregnskab

Som administrator kan man vælge at få regulerings-beløbene leveret pr. e-post. Tallene kan herefter på nem vis lægges ind i husleje-systemet, hvorved man sparer både tid og arbejdskraft på indtastning. Minol kan levere reguleringsfiler i over 30 forskellige varianter.

Vore veluddannede måleraflæsere foretager aflæsning af målerne hos forbrugerne direkte i lejlighederne eller som oftest udefra, når det radiobaserede aflæsningssystem er installeret. Det er vigtigt, at målerne aflæses regelmæssigt (én gang årligt) for at kunne udarbejde et retvisende fordelingsregnskab.

Vi kan foretage aflæsning af følgende målertyper:

  • Varmefordelingsmålere
  • Varmt- og koldtvandsmålere
  • Energimålere
  • Elmålere
  • Gasmålere
varmeopgoerelse

Kontakt vor salgsafdeling og få en drøftelse om, hvad vi kan gøre specielt for dig. Telefon 47 17 93 66 eller her…