Energimåler Minocal WR 3 Split

Elektronisk regneværk for flowdele med pulsudgang.

Minocal_WR3_150x220

Minocal® regneenhed, som er baseret på den mest moderne mikroprocessor-elektronik, kan anvendes inden for alle måleområder, hvor der skal foretages varmeregistrering. Regneenheden kan kombineres både med  flowdele i lejligheder, flerstrålede kontaktvandmålere i enfamiliehuse og med Woltman kontaktvandmålere i store varmeanlæg og fjernvarmeanlæg.
Regneenheden leveres i fire forskellige udførelser. Impulsværdier med 1, 10, 25 og 250 liter/impuls muliggør en præcis volumenregistrering inden for alle måleområder. Hent datablad

Varmemålerens funktioner

  • Regneenhed til energimålere (split-version)
  • Temperaturområde 0°C-150°C
  • Temperaturdifferens 3 K-120 K
  • Flowdel monteret i returløb (som option i fremløb)
  • Infrarødt interface til programmering
  • Multifunktionelt LC-display med skift til 4 visningsniveauer
  • Årlig kundespecifik skæringsdato og skæringsdatoer for de sidste 12 måneder
  • Udskifteligt langtidsholdbart 6-årsbatteri

Minocal® regneenheden i split-version har alle de faciliteter, der findes i en kompakt regneenhed. Ved tryk på finger-touch-tasten kan den vise alle relevante måledata i fire displaysløjfer.
Regneenheden til energimålere er egnet for platin-temperaturfølere Pt500 med kabellængder på 3 m og 10 m (4-leder teknik). Udskiftelige temperaturfølere muliggør separat kalibrering af regneenhed og temperaturfølere.

Til fjernaflæsning af energi og volumen er tilslutning til et eksternt dataindsamlingssystem muligt, f.eks. til Minol-radiosystemet. Det optionale MBus-interface tillader regneenhedens direkte integration i et CTS-anlæg. Yderligere indeholder Minocal® WR 3 M-bus to separate impulsindgange til vandmålere. Ved tilslutning af vandmålere til disse indgange kan forbrugsværdier for disse ligeledes overføres til M-Bus-nettet.

Flerstrålet vingehjulsmåler MD1 i målekapseludførelse

flowdel-til-em
bundstykke

Minocal® målekapsel MD 1 i split-version fungerer efter flerstråleprincippet. Fordelen ved dette system ligger i en ensartet belastning af vingehjulet, hvilket medfører stor målestabilitet og –nøjagtighed samt meget rolig gang.
Via et 3 meter langt impulskabel forbindes målekapslen med regneenheden Minocal® i splitversion. Alternativt kan målekapslen fra fabrikkens side udstyres med et 10 m langt kabel. For montage i bundstykkerfra Minol anvendes MD1 med et specifikt gevind til de nominelle flow på 0,6, 1,5 og 2,5 m3/h. Bundstykket(EAS) kan fås med indvendigt gevind Rp ½ eller Rp ¾ samt med udvendigt gevind G¾B eller G1B. EAS med udvendigt gevind muliggør samtidig loddemontage i rørledninger med en diameter på henholdsvis 18 mm og 22 mm.

Også ved Minocal® MK i splitversion bliver EAS bundstykket i rørledningen. Således er det ved en eventuel senere udskiftning af MD1 ikke nødvendigt at foretage indgreb i rørledningssystemet. Dette gør også Minocal® i splitversion særlig montagevenlig.