Energimåler Minocal C5-ISF

Elektronisk kompakt varmemåler med

en-strålet flowmåler

c5-isf

Pålideligheden og den høje måledynamik, der kendetegner Minocal C5–ISF (Inline­-Singlejet-Flowsensor), garanterer optimale måleresultater under hele driftsperioden. I sin udførelse med den robuste enstrålede flowmåler med ikke-reaktiv elektronisk vingehjulsaftastning  er der tale om en varmemåler, der egner sig til mange installationsformer. Minocal C5–ISF forefindes i forskellige målestørrelser og byggelængder.

Varmemålerens funktioner

  • Kan leveres som varme-, kulde- eller kombineret varme-/kuldemåler
  • Laveste byggehøjde
  • Option: Wireless M-bus
  • Option: M-bus
  • Option: 3 indgange eller udgange
  • Vandret og lodret monteringsposition
  • Lagring af alle månedlige værdier for hele driftsperioden (Lifetime datalogger)
  • Omfattende lager af maksimalværdier for ydelse, gennemstrømning og andre parametre
  • Præcis og langtidsstabil
  • Meget stort dynamisk område
  • MID-kompatibel enhed i klasse 3
  • Standard: 11 års batteriforsyning

Universelt anvendelig

Varmemåleren Minocal® C5-ISF tilbyder en række anvendelsesmuligheder: Enheden kan leveres med både temperaturfølere for symmetrisk montering og i en ikke-symmetrisk udførelse med returløbsfølere integreret i volumenmåleenheden.

De universelt anvendelige temperaturfølere kan efter valg monteres direkte i vandet eller i dykrør. Varmemåleren overbeviser derfor ikke kun i forbindelse med nymontering, men i særdeleshed i forbindelse med udskiftningsmontering på de mest forskellige målerinstallationer.