Oversigt over det daglige forbrug

Hvis ejendommen har installeret Minol-målere med radio3, er der mulighed for at installere et dataopsamlingsnetværk, der automatisk transmitterer målerdata på daglig basis.

Med dataopsamlingsnetværk installeret er det muligt for administrator, boligforening, ejerforening, afdeling og sågar beboere at følge den daglige forbrugsudvikling af varme, vand og el via Minols e-monitoring system. Hvis der er installeret Minol fugt- og temperaturmåler i boligen, kan man ligeledes på daglig basis kontrollere døgnets gennemsnitlige værdier herfor. Med denne løsning har man således mulighed for at forebygge angreb af skimmelsvamp.

Minol kan give administrator adgang til e-monitoring, hvis ovennævnte målersystemer er implementeret. Administrator kan så på flere adgangsniveauer give sine afdelinger og afdelingernes beboere adgang til systemet. Beboere har endvidere mulighed for at downloade en app til mobiltelefonen, der giver et hurtigt og præcist overblik over eget forbrug.

e-mon-800x467