Flytteaflæsning

Her kan rekvireres aflæsning ved fraflytning af lejemål.

KUN formular med korrekt udfyldt anlægsnummer vil blive behandlet!

Anlægsnummer (xxx.xxx/x) *

Adresse *

Husnummer *

Etage

Postnummer *

By *

Nuværende beboer *

Flyttedato(lejemålets ophør) *

Fremtidig beboer *

Kontaktperson for adgang *

Telefonnr. på kontaktperson *

E-mail *

Skema udfyldt af *

Bemærkninger:

* Disse felter skal udfyldes